Nyheter

Informasjon om Frampeik Alumni 2015

Årets Alumnikonferanse finner sted i Tromsø 30. – 31. oktober.
Temaet for årets konferanse er «Idiotiske ideer.» Temaet er inspirert av denne podcasten (link) hvor journalisten Stephen J. Dubner (kjent for boken Freakonomics) spør forskere hvilke vitenskapsideer som er modne for pensjon eller hvilke ideer som holder forskningsfeltet sitt tilbake (ideen er dog tjuvlånt fra nettsamfunnet Edge.org). I podcasten hører vi for eksempel en onkolog argumentere for at musemodeller for test av kreftmedikamenter burde fases ut, fordi medikamentene så ofte ikke fungerer på en sammenlignbar måte i mennesker med kreft. Vi håper å samle en vidunderlig bukett av forelesere under denne paraplyen, og kommer tilbake med mer informasjon om programmet så snart foredragene er spikret.
Reisestøtte: Vi tilbyr reisestøtte på 1 000 kr per person til de ti første som søker og får innvilget reisestøtte (totalt 10 000 kr). Skulle det eventuelt være færre enn ti som får innvilget støtte, vil resterende beløp fordeles på de som har fått innvilget støtte. Søknad om reisestøtte sendes til forskerlinjen.alumni (at) gmail.com

 

Legg igjen en kommentar

Eller en tilbakepeker fra din egen nettside.

(required)
(required)
*