Nyheter

Nye stipendiatstillinger (frist i april!)

To nye utlysninger for stipendiatstillinger i Tromsø: – Stipendiat for candidatus medicinae med forskerlinjen i medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet – fire stillinger (frist 13. april) – Stipend på inntil 3 måneder for uteksaminerte forskerlinjestudenter ved Helsefak til å avslutte ph.d. avhandlingen (frist 20. april)

Legg igjen en kommentar

Eller en tilbakepeker fra din egen nettside.

(required)
(required)
*